קבר רחל אימנו במסורות עממיות

תוכן עניינים מבוא  -..3 מאפייני קדושתה של רחל –…5 הארגון הקהילתי סביב הקבר –8 ביבליוגרפיה .9 נספחים -…10 מבוא עבודה זו תסקור את אופי הפולחן סביב רחל אמנו ובמיוחד סביב קיברה. בעבודה אביא דוגמאות לסיפורים הגיוגראפים התורמים לעיצוב אופי הפולחן וכן מעצימים את חשיבות הקדושה בעיניי המאמינים. מטרת העבודה היא זיהוי המאפיינים השונים בפולחן סביב […]

קרא עוד