נושא הסמינריון: המקום במשמעותו הסמלית כמשקף עמדה המאשימה/ מוחלת למשתף פעולה בשואה.

נושא הסמינריון: המקום במשמעותו הסמלית כמשקף עמדה המאשימה/ מוחלת למשתף פעולה בשואה. v           תוכן עניינים:                                          ע”מ 1 .  מבוא:                                                                             3 -10 1 .1   מבנה העבודה.                                                                        3 1 .2 רקע היסטורי.                                                                        4 -7 1 .3 מהו סמל?                                                                           7-10    1 .4 המחזאים וביקורות על יצירותיהם:                                          10-27 1 .4.1 ביוגרפיה- נתן שחם.                                                               1 0 1 .4.1.1 ביקורת […]

קרא עוד