סביבה, חברה, נחלת הכלל: השוואת נחלת הכלל בהגות חז”ל לנחלת הכלל בהגות הרומית

סביבה, חברה, נחלת הכלל: השוואת נחלת הכלל בהגות חז”ל לנחלת הכלל בהגות הרומית תוכן העניינים מבוא. 2 נחלת הכלל בהגות חז”ל. 3 נחלת הכלל בהגות הרומית. 7 דיון וסיכום.. 10 רשימת מקורות. 12 מאמרים וספרים.. 12 מקורות ראשוניים.. 12 מבוא לתפיסת נחלת הכלל בהגות הרומית הקדומה ישנה השפעה רבה על התפיסה המשפטית של נחלת הכלל […]

קרא עוד