עבודה סמינריונית אודות העימות בין רבן גמליאל לרבי יהושע

נושא העבודה : העימות בין רבן גמליאל לרבי יהושע בעבודה דנו בעימותים ההיסטוריים הידועים בין רבן גמליאל , נשיא ישראל , לבין חבר חבורת הזקנים שליד הנשיא–רבי יהושע בן חנניה – על משמעותם ההיסטורית והרוחנית לדורות . העבודה בנויה משבעה חלקים מרכזיים : 1 .      מבוא. 2.      קורות חייהם של רבן גמליאל ורבי יהושע. 3.      […]

קרא עוד