התנגדות בקבוצה תאוריה ומעשה

התנגדות בקבוצה בעבודה מתואר המונח התנגדות בטיפול הפרטני והקבוצתי, גורמיו וביטוייו השונים והדרכים להתמודד עם התנגדות בטיפול. התייחסתי למיעוט המידע בנושא זה בנוגע לאוכלוסיית החולים הכרוניים בבריאות הנפש. בהמשך תוארה הקבוצה הטיפולית אותה הנחתי בהכשרה, קבוצת חולים כרוניים הסובלים מסכיזופרניה, ובטויי ההתנגדות השונים בקבוצה זו.

קרא עוד