כיצד משפיעה בעיית מקורות המים באיראן?

סמינר בחטיבת מזרח תיכון: כיצד משפיעה בעיית מקורות המים באיראן על המצב הגאו-פוליטי? הסמינר הוגש במסגרת הקורס ‘איראן בין אסלאם למערב’     1 בספטמבר 2013 תוכן עניינים מבוא. 3 הגיאוגרפיה של איראן – סקירה. 4 כלכלת איראן 7 הפרטה ומרכוז בכלכלה האיראנית. 9 טכנולוגיה מסורתית ומשמעות המים באסלאם.. 11 מפה: בעיית המים באיראן 12 […]

קרא עוד