עיצוב גרפי של פרסומות ככלי למימוש אסטרטגיה שיווקית

עיצוב גרפי של פרסומות ככלי למימוש אסטרטגיה שיווקית אוגוסט  2016 תוכן העניינים מבוא. 3 סקירת ספרות.. 5 פרסום. 5 אסטרטגיה שיווקית.. 6 עיצוב גרפי ככלי שיווקי 8 המחקר האמפירי 10 דיון וסיכום. 12 ביבליוגרפיה. 14 נספח: שאלון 16 מבוא עיצוב גרפי הוא כלי שיווקי ראשון במעלה בתמהיל התקשורת השיווקית של המותג. העיצוב הינו תוצר של […]

קרא עוד