סמינריון בנושא טלויזיה וילדים. עבודה שעוסקת בגיבורה הנשית החדשה ובחינת מודל החיקוי הנשי האידיאלי כפי שמוצג בסרטים מצויירים

תוכן עניינים 1 .       מבוא                                                             3 2 .       סקירת ספרות                                              4 -8 3 .       שאלת המחקר ומתודולוגיה                          9 4 .       ממצאים                                                    1 0-12 5.       דיון ומסקנות                                             1 3-משפטים 6 .       סיכום                                                         1 6-17 7.       ביבליוגרפיה                                               1 8-20 מבוא- “אם אתה רוצה שילדייך יהיו אינטיליגנטים, קרא להם אגדות. אם אתה רוצה שהם יהיו אינטיליגנטים יותר, קרא […]

קרא עוד