דפוסי התמודדות, תמיכה חברתית, תחושת רווחה ותפקוד

דפוסי התמודדות, תמיכה חברתית, תחושת רווחה ותפקוד בקרב גברים ונשים ערביים מוסלמים גרושים אמל טאהא- פאהום      בשנים האחרונות, חלה עלייה בשיעור הזוגות המתגרשים במדינות שונות בעולם, ובמקביל שיעור הגירושין בחברות המסורתיות דתיות ובכללן החברה הערבית בישראל עולה. למרות זאת קיים ידע מחקרי מצומצם ביותר על התמודדות עם הגירושין בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. החברה הערבית […]

קרא עוד