סמינריון מחקרי בנושא - האם פנייה לערכאות משפטיות הנו כלי יעיל בידי חברות הביטוח להתגברות על בעיות של פער במידע, כאשר המבוטח אינו מממש את חובת הגילוי המוטלת עליו?

עבודת סמינריון

עבודת סמינריון בנושא – השפעת הפער במידע (אי מימוש חובת הגילוי מצד המבוטח) על חוזה הביטוח : באיזה מידה תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע, כאשר המבוטח אינו מממש את חובת הגילוי? האם פנייה לערכאות משפטיות הנו כלי יעיל בידי חברות הביטוח ככלי להתגברות על בעיות של פער במידע, כאשר המבוטח אינו מממש […]

קרא עוד