פרקים באמונה והשקפה

ההתבוננות בבריאה כמעוררת אמונה עבודה זו נכתבה כעבודה סמינריונית, לדרגת BA אקוויוולנטית.  במרכז הכשרה והשתלמות למורות, סמינר חסידי ב”ב. תמוז, תשס”ט  2009 תוכן העניינים הקדמה — 1 מבוא –… 2 סקירת מקורות 4 תרשים זרימה . 5 פרק א’- ההתבוננות בבריאה, חובה וציווי — 6 1 . חובת ההתבוננות 6 2 . מטרת ההתבוננות- הגעה […]

קרא עוד