מבוא למחשבה מדינית - ממ"ן 16

הרעיונות הבאים לידי ביטוי בציטטה הם ביטול המימד הביקורתי כפי שהיה לאדם בראשית התקופה התעשייתית, התוכן הערכי שהיה לזכויותיו ולחירויותיו של האדם מאבד מערכו –  בעבר היוו זכויות אלה דרך התנגדות למערכת שכוחותיה מדכאים, שחרור האדם מעול חברה היתה העילה לקיומם. במשטרים טוטליטריים נעשתה “האחדה” בכוח, ולפי הדיאלקטיקה המרקסיסטית כי כל חברה אמורה להכיל בתוכה […]

קרא עוד