מעורבות בית המשפט בקונפליקט על פי מודלים בתורת המשחקים : עקרון הסטטוס קוו בחוק ובמשפט הישראלי

מעורבות בית המשפט בקונפליקט על פי מודלים תורת המשחקים : עקרון הסטטוס קוו בחוק ובמשפט הישראלי תוכן עניינים תקציר 1 פרק 1 – סקירת ספרות 2 1 .1 תורת המשחקים 2      1.1.1 שחקנים רציונליים 3      1.1.2 דגם דילמת האסיר 4      1.1.3 משחק המתווך 5 1 .2 יחסי דת ומדינה בישראל 6 1 […]

קרא עוד