עבודה בנושא הטמעה של טכנולוגיות חדשות בארגון-תיאוריות הדנות במימדים המסייעים להטמעה של טכנולוגיות בארגונים בדגש על מערכות ERP

תוכן עניינים פרק 1 – מבוא – 1-2 פרק 2.1 – תיאור השינוי והפיתוח הארגוני 3-5 פרק 2.2 – מודל של מאפייני מערכת ERP — 5-6 פרק 3 – ניתוח ותהליכי השינוי בארגון פרק 3.1 – איתור הסיבות למהלך השינוי הארגוני 7 פרק 3.2 – אסטרטגיות השינוי 7-9 פרק 3.3 – חברת “חבר הון אנושי” […]

קרא עוד