הכנה לבחינה - סיכום כל הקורס מבוא למחשבה מדינית - כל ההוגים תקציר מעולה לבחינה!!

סיכום

דעה קדומה וזכות חזקה- אדמונד ברק אדמונד ברק נותן משקל לפרקטיות ולניסיון בפוליטיקה, החיים הם תוצר של הליכים איטיים וממושכים והפוליטיקה היא תחום הנלמד מתוך עצמו (אריסטו, מקיאבלי). המבנים הפוליטיים מאריכי הימים מחילים בתוכם חוכמת האנושות כולה, ההישרדות של מבנה פוליטי מעידה על התאמתו לחברה. רעיונות שאינם מתאימים לא ישרדו. לעומתם רעיונות והברקות של תיאורטיקנים […]

קרא עוד