הצעת מחקר בנושא – הקשר בין סביבת עבודה והיעדרות העובד בארגון צבאי

לכל העבודות בשחיקה בעבודה הצעת מחקר בנושא – הקשר בין סביבת עבודה והיעדרות העובד בארגון צבאי רציונל מחקר : מהספרות העוסקת בתופעת השחיקה עולה, כי חוקרים העוסקים תופסים אותה כתהליך המתפתח לאורך זמן בתגובה לאירועים לוחצים שונים ולתנאים מקדימים. השחיקה נובעת מגורמי לחץ שלא קיבלו מענה על ידי הפרט’ מלחץ ללא מוצא. זהו תהליך דינאמי […]

קרא עוד