הנחיית קבוצות

הקדמה למרות ההבדלים בין הקבוצות השונות, בבדיקה מדוקדקת יותר ניתן לראות מאפיינים משותפים המייחדים אותן כישות חברתית. על אף ההבדלים בפעולותיהן, בגודלן או במבנה שלהן כל הקבוצות מבוססות על תלות הדדית בין חבריהן. לקבוצה הגדרות רבות, את תמציתן משקפת ההגדרה הבאה:” קבוצה היא מספר אנשים, שאופי ההתייחסות ביניהם מבחין אותם מכל האחרים. זו ישות שיכולה […]

קרא עוד