היחסים בין אתיופיה ומצרים על רקע סוגיית הנילוס הכחול

היחסים בין אתיופיה ומצרים על רקע סוגיית הנילוס הכחול ינואר 2 0משפטים תוכן העניינים מבוא. 3 הנילוס ומימיו 5 אתיופיה הנוצרית.. 6 אתיופיה והאסלאם. 9 יחסי אתיופיה – מצרים במאה ה-20 על רקע הלאומיות הערבית.. 13 הסכסוך בין מצרים לאתיופיה בנושא מי הנילוס הכחול. 18 דיון וסיכום. 19 ביבליוגרפיה. 21 מבוא עבודה זאת עוסקת בנושא […]

קרא עוד