תגמול בכירים בחברות הציבוריות בישרא – ציון 95

גישות כלכליות במחקר במדיניות ציבורית – סמס ב’, 2011 תגמול בכירים בחברות הציבוריות בישראל תוכן עניינים מבוא עיקרי הדברים ומבנה העבודה –3 פרק ראשון: הסדרת השכר בחברות הציבוריות – מסגרת מושגית והגישות השונות –…4-7 מסגרת מושגית – בעיית הנציג הגישה החברתית כבסיס להגבלת שכר הבכירים בחברות הציבוריות הגישה הכלכלית כבסיס להגבלת שכר הבכירים בחברות הציבוריות […]

קרא עוד