סמנריון במסגרת תואר שני במדיניות ציבורית, העבודה סוקרת את הסכמי הגג בישראל והשפעתם על שוק הדיור בישראל ובפרט במודיעין מכבים רעות. כוללת גרפים, ממצאים ומסקנות

עבודת סמינריון

מבוא עד לפני מספר שנים מדיניות הקרקע בישראל לא עברה שינויים מהותיים בחקיקה ובנהלים, והתפתח מצב בו מדיניות הדיור לא הצליחה לעמוד בקצב התפתחות האוכלוסייה והביקוש לדיור. מדיניות הדיור הייתה מרוכזת תחת שליטתו של מנהל מקרקעי ישראל, האחראי על הגדרת קרקעות בתחומה של ישראל כאדמות השייכות למדינה הלאומית. כתוצאה מכך, קצב התפתחות ובניית הדיור היה […]

קרא עוד