ממ”ן 11- הקולנוע הישראלי במפנה האלף 10939

ממ”ן 11 – הקולנוע הישראלי במפנה האלף 10939 שאלה 1 תפיסה פוסט מודרנית החלה לתפוס תאוצה במהלך שנות ה-60 ועסקה בפירוק הנרטיב של ההצלחה והשגשוג המערבי. תפיסה זו למעשה מהווה תגובה ביקורתית על המודרניזם וערכיו. התפיסה הפוסט מודרנית עוסקת בפירוק ודה-קונסטרוקציה של הטקסט במטרה לחשוף את ההבניה האידיאולוגית שלו. בשנות ה-80 צמח בישראל זרם אקדמי […]

קרא עוד