עבודה סמינריונית בנושא : האם אורח חייו והחלטותיו ההלכתיות של רבי יהודה הנשיא עוררו התנגדויות בקרב חכמים בני דורו של הרבי?

עבודה סמינריונית בנושא : האם אורח חייו והחלטותיו ההלכתיות של רבי יהודה הנשיא עוררו התנגדויות בקרב חכמים בני דורו של הרבי? תוכן עניינים מבוא 1 פרק 1 – סקירה ספרותית 2 1 .1 מהם תלמוד ומשנה? 2 1 .2 קוים לדמותו של רבי יהודה הנשיא 4 1 .3 רבי והמשנה 9 פרק 2 – מחלוקות […]

קרא עוד