שיח התקשורת – ממן 13 ציון 91

. צורת השיח: כשמדברים עם חברים שלנו דרך ערוץ השיח וואטסאפ, צורת השיח תושפע במידה מסוימת. השיחה הבאה שהתנהלה באמצעות אפליקציית וואטסאפ מושפעת מה-וואטסאפ עצמו. למעשה, עילאי ונינה מדברים בצורה שהיא פחות פורמלית למשל כשנינה אומרת ״אל תהיה טמבל״. אנו יכולים לזהות איך שניהם מדברים באופן ספונטני מאוד, כמובן; הם לא מנסים לאסוף את מספר […]

קרא עוד