התיאטרון הישראלי, קונפליקטים ותהליכי שינוי – דרך המחזה “דוחקי הקץ”

תוכן עניינים מבוא 3 השסע הדתי-חילוני 4 עליית הימין הדתי-לאומי-החרפת השסע 4 תיאטרון בחברה 5 קונטקסט חברתי-פוליטי 5 רפרטואר 6 המחזה-דוחקי הקץ 6 סיפור העלילה 9 התכוונות 12 אינטר-טקסטואליות אופקית 13 טקסט 14 דמויות 14 סוציו-נרטיב 18 סוציו-סמיוטיקה 21 סוציו-לינגוויסטיקה 22 התקבלות 22 סיכום 25 ביבליוגרפיה 25 מבוא עבודה זו עוסקת במחזה “דוחקי הקץ”, שנכתב […]

קרא עוד