עבודה סימינריונית בביטחון סוציאלי, בנושא: קשרי הגומלין בין עבודה בשכר לעבודה במשפחה. שאלת המחקר: מהן השפעותיה של מערכת מעונות היום הציבוריים בישראל על העמקת שילובן של אמהות בשוק העבודה בשכר?

נושא: קשרי הגומלין בין עבודה בשכר לעבודה במשפחה עבודה סמינריונית: מהן השפעותיה של מערכת מעונות היום הציבוריים בישראל על העמקת שילובן של אמהות בשוק העבודה בשכר? תוכן עניינים: מבוא -… 3 פרק א’ – אפיוניה של עבודת נשים ואמהות 6 פרק ב’ – הסדרים ופתרונות לטיפול בילדיהן של אמהות עובדות 16 פרק ג’ – הקשר […]

קרא עוד