השפעת סימון גבולות ודרכי רישום של חלקות מקרקעין על זכויות קניין

מבוא זכויות קניין מאפשרות לבעל הנכס להשתמש בנכס או למנוע מאחרים שימוש או פגיעה בו. לזכויות אלו יש חשיבות רבה לבעל הקניין ולחברה. הפרק הראשון בעבודה יתמקד בחשיבות סימון הגבולות והרישום לבעלי המקרקעין בפרט ולחברה בכלל. בעבודה זו אנו נתמקד בקניין מסוג מקרקעין המוגדר בחוק המקרקעין תשכ”ט 1969 – ” קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה […]

קרא עוד