ממ”ן 11 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות 10931

ממ”ן 1 1- המדיום באומנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות שאלה 1 א.1. לסינג מבחין בין אמנות השירה ואמנות הציור באופן שמנוגד אחת לשנייה. את ההשוואה בין שני סוגי האמנויות הוא מקיים באמצעות הבחנה בין סימני המדיום למושאים שלהם. כך את אמנות השירה הוא מגדיר כאמנות של זמן, אמנות של שפה, מילים, קצב והרמוניה שהחיבור שלהם יחדיו […]

קרא עוד