חירויות הפרט ,ממן 11, ציון 96

ממן 11 (שווה 10 נקודות). שאלה ראשונה מבקשת לערוך השוואה בין הצהרת העצמאות לבין אמנת המיינפלאואר. שאלה שניה מתייחסת למבנה הפדרלי של החוקה האמריקנית ומבקשת להסביר כיצד שלושת העקרונות עליהם היא מבוססת: איזונים ובלמים, היציבות הדינאימת והפרדת הרשויות באים לידי ביטוי ביחסים שבין הרשויות ובתהליכים שונים כגון: בחירות, הטלת וטו, הדחת הנשיא, תהליך החקיקה, בקרה […]

קרא עוד