שיעורים פרטניים במסגרת אופק חדש - התנגדויות תלמידים להשתתף בהם (מיני מחקר שמבוסס על תצפית ושני ראיונות) - ציון 95

נושא המחקר אותו בחרתי לבצע: השיעורים פרטניים במסגרת רפורמת אופק חדש. במסגרת רפורמת “אופק חדש”, שחודרת בהדרגה  למערכת החינוך החל משנת הלימודים תשס”ח , חלק ממשרת מורה הוא מתן שיעורים פרטניים לקבוצות של  עד חמישה תלמידים. הוראה פרטנית הינה גישה חינוכית, שמכירה בקיומה של שונות בין הלומדים, וטוענת, כי בית הספר צריך להיענות לשונות זו […]

קרא עוד