מעמדה של ירושלים כבירתה של מדינת היהודים בהתאם להשקפתו של דוד בן גוריון עם קום המדינה

עבודת פרה סמינריון בנושא : מעמדה של ירושלים בהתאם להשקפתו של בן גוריון עם קום המדינה תוכן עניינים תקציר 1 פרק 1 – סקירת ספרות 2              1.1 העיר ירושלים 2 1 .1.1          היסטוריוגרפיה של העיר 1 .1.2          הקונפליקט הישראלי – ערבי בסוגיית ירושלים : רקע גאופוליטי 2 3 1 .2   מעמדה של ירושלים כעיר […]

קרא עוד