ממ”ן 13 – הצעת מחקר בנושא מוות והנצחה באמנות הישראלית – ציורים של יונתן הירשפילד. במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594

הצעת מחקר בנושא מוות והנצחה באמנות הישראלית – תוך התמקדות בציוריו של יונתן הירשפילד כמקרה בוחן – ממ”ן 13 – הצעת מחקר במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594 העבודה כוללת – נושא המחקר, תקציר המציג את רציונל המחקר, רקע תאורטי המתבסס על הספרות המחקרית – אקדמית, שאלת מחקר והשערת המחקר, לפיה […]

קרא עוד