למה מורים אינם ממהרים לשתף חומרי למידה ברשת?

למה מורים אינם ממהרים לשתף חומרי למידה ברשת? בדיקה של ההשפעה המשותפת של רמת תחושת המסוגלות העצמית ורמת החרדה מביקורת העמיתים על המוטיבציה לשתף חומרי למידה ברשת (עבודה סמינריונית) מוגשת במסגרת הקורס: סוגיות בפסיכולוגיה של משתמשי רשת האינטרנט תאריך ההגשה: 10.01.2014 תוכן העניינים: תקציר –        3 מבוא -..        3 1 .   סקירת ספרות          4 […]

קרא עוד