עבודה מסכמת בקורס יסודות החשבונאות למשפטנים

עבודה מפורטת מאוד הדנה במגוון תחומים שנעסקו בקורס – נדל”ן להשקעה (הגדרתו ומאפייניו הכמותיים והאיכותיים), ניתוח סוגיות חשבונאיות תוך יישום נרחב של תקנים חשבונאיים שונים ומתן פתרונות עקרוניים לסוגיות אלה, שיטת הקו הישר אל מול שיטת שפלי (כולל חישובים של שתי השיטות), שליטת חברות, השוואה חשבונאית בין שתי חברות בשנים שונות וניתוח דרך המאזן, דוח […]

קרא עוד