ניהול מדיניות איכות הסביבה: היבטים סביבתיים בסלילת כביש חוצה ישראל

העבודה בהיקף 3,000 מלים, וכוללת 14 מקורות. העבודה קיבלה ציון A. עבודה זו כוללת סקירה על הפרוייקט התחבורתי הגדול בישראל – כביש חוצה ישראל. הסקירה מתמקדת בהיבטים של איכות הסביבה הנוגעים לפרוייקט ולהנהלת החברות האחראיות על ביצועו. הפרוייקט, שהחל בשנת 1995, כולל בתוכו אספקטים רבים הנוגעים לשימור איכות הסביבה, כגון פגיעה בחי ובצומח, זיהומי אוויר […]

קרא עוד