ליברליזם ניאו-קלאסי: שכר הבכירים במשק (ציון 90)

ליבראליזם ניאו-קלאסי: שכר הבכירים במשק עבודה במסגרת הקורס “כלכלה פוליטית” מרצה: [שם המרצה] מתרגל: [שם המתרגל] מגיש: [שם המחבר] מספר זהות: [מספר זהות] טלפון: [מספר טלפון] דוא”ל: [כתובת דואר אלקטרוני] סמסטר ב’, תשע”ד יוני 20מנהל עסקים תוכן עניינים מבוא 3 רקע תיאורטי: ליברליזם ניאו-קלאסי 4 יישום התיאוריה על מקרה המבחן 5 מסקנות 7 ביבליוגרפיה 8 […]

קרא עוד