עבודת סמינר שציונה הסופי היה 100, כותרתה: "מותר האישה" נשים ופריון תחת השיח הלאומי בישראל

בעבודתי זו ביקשתי לבדוק כיצד השיח הלאומי ההגמוני משפיע ומשליך על גופניותן של האזרחיות היהודיות בישראל בשנות ה-2000, תחת ההנחה כי גם כיום השיח הפוליטי מכונן ומנפיק את גופן הרבייתי של נשים לצורכי “האומה”. נשים יהודיות בישראל חוות על בשרן באופן מוקצן שלל שיחים תרבותיים המקודדים בתוכם צפנים בעלי משמעויות עמוקות על חיי הנפשות במדינה. […]

קרא עוד