יאסר ערפאת כמנהיג הרשות הפלסטינית, 2004-1994

ראשי פרקים מבוא –.עמ’ 3 פרק ראשון: מנהיגות מדינית –עמ’ 16-4 פרק שני: מנהיגות ביטחונית –עמ’ 2 4-17 פרק שלישי: מנהיגות כלכלית –עמ’ 32- 5 מבט כולל על מנהיגותו של יאסר ערפאת –עמ’ 34-33 ביבליוגרפיה .עמ’ 3 6-35 מבוא מוחמד יאסר עבד א-רחמן עבד א-ראוף ערפאת אל-קודווה אל-חוסייני אשר ידוע גם בשמו הקצר יאסר ערפאת, […]

קרא עוד