תכנון יחידה עסקית - חלק א - טלדור

חלק א’ תוכן עניינים נושא עמוד תקציר מנהלים 3 מבוא הצגת היחידה העסקית 5 ההיסטוריה של היחידה העסקית 5 החזון העסקי של היחידה העסקית 6 הגדרת הייעוד, מטרות-על ויעדים 6 ניתוח בעלי עניין 7 ניתוח חיצוני – הגדרת ההזדמנויות והאיומים ניתוח סביבת מאקרו והשפעתה על הענף – איומים והזדמנויות 8 הגדרה וניתוח הענף בו פועלת […]

קרא עוד