ראיון איכותני בנושא זוגות החיים ללא נישואין ודיון בבעיות אתיות שונות שעולות מכך, העבודה כוללת תמלול מלא של הראיון

עבודה בשיטות מחקר איכותניות בשאלת חקר  ” כיצד זוגות לא נשואים הבוחרים להביא ילדים מחוץ לנישואין רואים את מוסד הנישואים הרבני בפרט ואת הנישואים בכלל?”, העבודה עוסקת בבעיות שונות שעולות מהראיון כגון אתיות זמינות וכו’. העבודה כוללת את התמלול המקורי של הראיון עם הנחקרת. עבודה מצטיינת. אין מקורות מיידע שהראיון משמש כמקור . שאלת המחקר: […]

קרא עוד