יסודות המחקר הכמותי א – ממן 11 ציון 94

שאלה 1 (35 נקודות): א- – המשתנה הבלתי תלוי (מסביר) ברמה התצפיתית: תוצאות הדיווח על כמות השעות בהן השתמשו הסטודנטים במדיה חברתית במהלך שבוע. – המשתנה התלוי (מוסבר) ברמה התצפיתית: ציון שאלון רווחה נפשית שענו עליו המשתתפים. ב- – דרישת הבחינות: צריך להיות אפשרות למדוד את התופעות, לצפות בהן, לבדוק אותן בפועל (קשר בין משתנים […]

קרא עוד