ניתוח מושג האמהות בספרי גרוסמן משהו לרוץ איתו ויש ילדים זיגזג

תוכן עניינים                                                                                                           עמוד מבוא כללי פרק  ראשון: “משהו לרוץ איתו” א.       מבוא ב.        ניתוח ספרותי של היצירה ב.1   מבנה העלילה ב.1.1 תיאור הדמויות ודרכי אפיונן ב.1.2 תיאור הדמויות הראשיות ב.1.3 מוטיבים ביצירה ב.1.4  סמלים ביצירה ג.         התייחסות לנושא האימהות ד.        סיכום פרק שני :  “יש ילדים זיג זג” א.       מבוא ב.       ניתוח ספרותי של […]

קרא עוד