הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית

הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית תוכן עניינים תקציר 1 פרק 1 – סקירת ספרות 2 1.1 כרמיאל כפריפריה 2 1.2 מרכז ופריפריה בישראל 3 1.3 פערים במערכת החינוך 7 1.4 פערים כלכליים וחברתיים בישראל 8 מקורות 9 תקציר במסגרת עבודה זו, אסקור את […]

קרא עוד