השפעת מלחמת וייטנאם על מאזן האימה בין ברית המועצות לארה”ב בשנות ה-70 של המלחמה הקרה

תוכן עניינים: מבוא -…3 רקע תיאורטי הרתעה . 6 מאזן כוחות — 7 סיום מלחמה מבחינה צבאית –… 7 הסיבות לפרוץ מלחמה -.. 8 מרוץ החימוש -. 8 רקע היסטורי הסיבות לפרוץ המלחמה הקרה ………………… . 10 השלבים של המלחמה הקרה עד פרוץ מלחמת וייטנאם  ………………… — 11 הסיבות לפרוץ מלחמת וייטנאם  ………………… –… 12 […]

קרא עוד