ממ”ן 11 – מבוא ללוגיקה

1 .ענו על השאלות שלהלן. נמקו את תשובותיכם והשתמשו בדוגמאות להמחשה במקרה צורך. א( נתון טיעון תקף שמסקנתו שקרית. האם אפשרי שהנחותיו אמיתיות כולן? ב( נתון טיעון תקף שמסקנתו אמתית, האם הכרחי שהנחותיו אמיתיות כולן? ג( נתון טיעון תקף מודאלית שאינו תקף צורנית, ושכל הנחותיו אמיתיות. האם אפשרי שמסקנתו שקרית? ד( נתון טיעון שכל הנחותיו […]

קרא עוד