מבוא לקולנוע ישראלי – ממן 12 עם ציון

10421 2019ג שאלה 1: א) 1960: התחלת התעשייה הקולנועית? , החזר מס עד 50% ממחיר הכרטיס או הלוואה מראש של 50000 לירות, התחלת ההתערבות הפוליטית > התלות בממסד יוצרת התערבות; הסרט הזוכה צריך להיות חינוכי > קונסטטרוקטיב ומשקף את המנטליות הישראלית > עיצוב הקולנוע הדוקומנטרי והכנת תשתית ליצירה סדירה של סרטים עלילתיים, עם הקמת המדינה […]

קרא עוד