ניתוח תהליך קבלת החלטות בחברה רב לאומית

תקציר: גישות ניהוליות מודרניות רואות בארגון מערכת פתוחה אשר נמצאת באינטראקציה בלתי-פוסקת עם הסביבה; הארגונים משפיעים על הסביבה שבתוכה הם פועלים וגם מושפעים ממגוון רחב של גורמים סביבתיים. סביבת הפעילות של הארגון הרב-לאומי סבוכה במיוחד, מכיוון שמעצם הגדרתו ברור כי הינה חוצה גבולות, והוא נחשף להשפעות סביבתיות מורכבות ביותר, שעליו לדעת להתמודד אתן. העבודה מחקרית […]

קרא עוד