14009 שיטות מחקר בחינוך – ממן 14 – ציון 83 – האוניברסיטה הפתוחה

מטלת מנחה (ממ”ן) 14 – חובה! הקורס: 14009 – שיטות מחקר בחינוך חומר הלימוד למטלה: נושא 5 מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 5 נקודות סמסטר: 2016א מועד אחרון להגשה: 25.12.15 שימו לב: בשאלות/סעיפים שאחריהן מסגרת, עליכם לענות במסגרת ולא לחרוג מגודלה הנתון. שאלה 1 (סה”כ 100 נק’, פירוט בכל סעיף) (142) חוקר א שיער שככל […]

קרא עוד