עבודת גמר - ניתוח חברה שעוסקת במערכות מחשוב - טריניטי

עבודת גמר

תוכן עניינים תקציר מנהלים.. 3 כללי. 3 תיאור הארגון. 3 הבעיות העיקריות. 3 מאיצי הערך. 4 ערך הארגון הקיים.. 4 פוטנציאל ההשבחה. 5 חלק א’ – תאור הארגון. 5 פתרונות ושירותי התוכנה המוענקים על ידי החברה כוללים:. 5 פתרונות בקרת שכר. 5 לקוחות.. 6 ספקים.. 7 מתחרים.. 7 מחסומי כניסה. 7 שיווק והפצה. 8 מודל […]

קרא עוד