הטלת מע”מ על מלכ”ר

תוכן עניינים מבוא. 3 מיסוי מלכ”ר בהתאם לחוק מס ערך מוסף. 4 התייחסות פסיקת בתי המשפט למלכ”רים – כללי 5 מיסוי מוסדות ציבוריים – משפט משווה. 8 ארה”ב. 8 אנגליה. 8 מיסוי מס ערך מוסף של מלכ”רים – דיון נורמטיבי 10 קשיים וסוגיות במיסוי מלכ”רים.. 11 בסיס המס והרציונאל בנוהג המיסוי משפטים היקף פטור המיסוי […]

קרא עוד