סמינר מחקר איכותני - סוגיות אתיות בשרותי אנוש-כיצד תופסים עובדים במוקדי CALL CENTER של חברת אורנג' את הקוד האתי בארגונם וכיצד הדבר בא לביטוי בהתנהגות היומיומית של העובדים ?

עבודת סמינריון

החוג לשירותי אנוש סמינר מחקר איכותני – סוגיות אתיות בשרותי אנוש כיצד תופסים עובדים במוקדי CALL CENTER  של חברת אורנג’ את הקוד האתי בארגונם וכיצד הדבר בא לביטוי בהתנהגות היומיומית של  העובדים ? תוכן עניינים תקציר -..3 1 . מבוא -4 2 . סקירת ספרות -..6    2 .1. מהו קוד אתי -6    2 […]

קרא עוד